This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Receive an additional 15% discount on checkout !

Free delivery - For orders over PLN 500

We plant 1 tree for each order

Free delivery by -Paczkomat Inpost or DPD courier .

100 days for free returns*

REGULAMIN WWW.VENETIAJEWELS.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego Venetiajewels prowadzonego przez Venetia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej:Venetia/VenetiajewelsVenetia sp. z o.o.), z siedzibą przy ul. Wichrowej 7, 05-090 Raszyn, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000793101, NIP 5342603230, REGON 383773053.

  • 1 Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego VenetiaJewels jest sprzedaż detaliczna biżuterii złotej z brylantami.
2. Kupujący może dokonywać zakupów w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.venetiajewels.pl
3. Produkty oferowane w sklepie VenetiaJewels są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
4. Sprzedawca poświadcza jakość każdego wyrobu z brylantem Certyfikatem autentyczności VENETIA.

  • 2 Słowniczek

1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: www.venetiajewels.pl
2. Sprzedawca – Venetia spółka z ograniczona odpowiedzialnością (dalej: Venetia sp. z o.o.) , z siedzibą przy ul. Wichrowej 7, 05-090 Raszyn, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000793101, NIP 5342603230, REGON 38377303.
3. Klient – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 16 lat oraz osoba prawna.
4. Produkt – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie.
5. Newsletter – informacja handlowa dotycząca Sklepu, w tym w szczególności na temat informacji handlowych, promocji i programów lojalnościowych.
6. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
7. Koszyk – miejsce, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia.

  • 3 Rejestracja

1. Klient może dokonać bezpłatnej rejestracji w Sklepie internetowym Venetiajewels.
2. Rejestracja ułatwia Klientowi składanie zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie poprzez zapewnienie dostępu do Konta, jak również umożliwia Klientowi dokonywanie modyfikacji zawartych w nim danych.
3. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje dane, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło.
4. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie Newslettera Sklepu na podany przy Rejestracji adres e-mail. W każdej chwili Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu.

  • 4 Warunki składania zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i UE.
2. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie po zapoznaniu się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, zamieszczonych na stronie internetowej www.venetiajewels.pl
3. Osobami upoważnionymi do składania zamówień w Sklepie są:
a) Klienci zarejesrtowani w Sklepie i posiadający Konto,
b) Klienci niezarejestrowani.
4. Klient zarejestrowany w Sklepie składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu, poprzez dodanie Produktu do Koszyka, wybór formy dostawy oraz potwierdzenie złożenia zamówienia przyciskiem – „Zamawiam i płacę”.
5. Klient nie zarejestrowany w Sklepie składa zamówienie poprzez dodanie Produktu do Koszyka, wybór formy dostawy oraz potwierdzenie złożenia zamówienia przyciskiem – „Zamawiam i płacę”. Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.
6. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje o Produktach dostępne na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Przedmiotowe informacje stanowią zaproszenie do składania ofert.
7. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia Klienta do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji następuje zawarcie umowy sprzedaży.
8. Koszyk umożliwia Klientowi określenie szczegółów oraz przeliczanie wartości zamówienia. Umieszczenie przez Klienta Produktów w Koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta, Sprzedający zastrzega, że zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
9. Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie powinien ulec zmianie. Zamówione Produkty dostarczone zostaną na adres wskazany przez Kupującego. Kupujący może również wybrać inny adres dostawy Produktu.
10. Sprzedawca na stronie internetowej każdorazowo prezentując model biżuterii przedstawia specyfikację: brylantów (ich czystość i masę) oraz kamieni szlachetnych i półszlachetnych (masę) jednakże zamieszczone zdjęcia produktu mogą nie oddawać w pełni ich wielkość. W przypadku wątpliwości na życzenie Klienta Sprzedawca każdorazowo prześle dodatkowe zdjęcia pozwalające rozwiać wątpliwości.
11. Sprzedawca nie dokonuje anulowania zamówienia Produktu, który został już wysłany.
12. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 12 oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

  • 5 Płatność

1. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Produkt.
2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
a) przelew/karta kredytowa/Stripe/Klarna/Przelewy24 – wpłata na rachunek bankowy sklepu Venetiajewels pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru.
b) e-voucher – aby skorzystać z tej formy płatności należy wpisać jego numer w koszyku do zamówienia w polu “Posiadam eVoucher, Bon papierowy lub Kartę podarunkową”. W następnym kroku trzeba wybrać jedną z form płatności wymienionych w ust. 2 lit. a).
3. Jeżeli wartość zamówienia przewyższy wartość e-vouchera, Klient może dopłacić różnicę w formie płatności określonej w ust. 2 lit. a). Jeżeli wartość e-vouchera przewyższy wartość zamówienia Sklep nie dokonuje zwrotu różnicy.
4. Kupujący dokonuje zakupu Produktu w wysokości obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia.
5. Cena Produktu nie obejmuje kosztu dostarczenia Produktu, który jest wskazany na stronie internetowej Sklepu w zakładce https://venetiajewels.pl/pages/zasady-wysylki
6. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

  • 6 Dostawa

1. Produkt jest dostarczany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
2. Zamówienia są wydawane Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta w złożonym zamówieniu.
3. Do każdego zamówienia wystawiana jest imienna faktura VAT, w przypadku firm UE, może zostać wystawiona fv wewnątrzunijna vat pod warunkiem, że w momencie weryfikacji na stronach VIES (https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl) firma widnieje w rejestrze jako podatnik VAT UE aktywny
4. Doręczenie Produktu jest realizowane za pomocą firmy kurierskiej lub Paczkomatów InPost. Doręczenie przesyłek kurierskich następuje w dni robocze od 9 do 17 godziny, przesyłek InPost – 24/7.
5. Termin realizacji (wysyłki) zamówienia jest wskazany przy Produkcie i wynosi do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia dla produktów dostępnych „od ręki”, oraz 6-8 tygodni dla pozostałych produktów.
6. Przesyłki zagraniczne są realizowane przez firmę kurierską. W przypadku zamówień poniżej 200 € w Austrii, Belgii, Czechia, Niemiec, Węgry, Republika Irlandii, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania – koszt dostawy wynosi 20€ brutto dla Zamówienia przekraczające wartość 200 € są realizowane na koszt Sprzedawcy.
7. Przesyłki zagraniczne są realizowane przez firmę kurierską. W przypadku zamówień poniżej 500 € w Dania, Finlandia, Szwecja, Islandia – koszt dostawy wynosi 30€ brutto dla Zamówienia przekraczające wartość 500 € są realizowane na koszt Sprzedawcy.
8. W przypadku nieodebrania przesyłki o wartości zamówienia poniżej 200 € lub odmowy jej przyjęcia Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny zakupu pomniejszonej o opłatę manipulacyjną za obsługę magazynową zwrotu wynoszącą 5% wartości dokonanego zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca nie dokonuje zwrotu kosztów dostawy. W przypadku zamówień o wartości powyżej 200 €, Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny zakupu pomniejszonej o opłatę manipulacyjną za obsługę magazynową zwrotu wynoszącą 3 % wartości dokonanego zamówienia.
9. Jeśli zamówienie zostanie zwrócone do Sprzedawcy z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym z powodu podania błędnego adresu dostawy podanego przez Klienta, nieodebrania przesyłki lub odmowy jej przyjęcia Klient ponosi całkowity koszt ponownej dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w przypadku podania przez Klienta błędnych danych do zamówienia.
10. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki niezwłocznie po jej dostarczeniu w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie:+48 511 03 05 04 bądź na adres e-mail: care@venetiajewels.pl

  • 7 Gwarancja i Reklamacja

1. Produkty zakupione w Sklepie internetowym VENETIAJEWELS posiadają roczną gwarancję Sprzedawcy oraz Producenta.
2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w kodeksie cywilnym.
3. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Produkt w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Zgłoszenie reklamacji Produktów może zostać przesłane na adres e-mail: care@venetiajewels.pl lub zostać złożone poprzez wypełnienie formularza reklamacji poniżej w załączniku.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową, telefoniczną lub na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny.
6. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
a) może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
b) może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
c) może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
d) może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  • 8 Wymiana Produktu

1. Kupujący może dokonać wymiany danego Produktu na Produkt w innym modelu w ciągu 60 dni od dnia otrzymania Produktu, po potwierdzeniu takiej możliwości przez Sklep.

2. Koszty wysyłki Produktu w dwie strony ponosi Kupujący.

3. Warunkiem skorzystania z możliwości wymiany jest brak śladów użytkowania wymienianego Produktu, posiadanie fabrycznego opakowania oraz zamocowanie nieuszkodzonych metek. W przypadku niespełnienia tego warunku Sprzedawca odmawia dokonania wymiany i zwraca Kupującemu Produkt po wcześniejszym opłaceniu przez Klienta kosztów ponownej przesyłki.

  • 9 Odstąpienie od Umowy

1. Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który zawarł umowę na odległość (dalej Klient Odstępujący) może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
a) drogą elektroniczną na adres care@venetiajewels.pl
b) pisemnie na adres: Venetia sp. z o.o., ul. wichrowa 7, Janki, 05 – 090 Raszyn, Polska
c) na formularzu stanowiącym Załącznik do Regulaminu.
2. Klient Odstępujący ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy na następujący adres: Venetia sp. z o.o., ul. wichrowa 7, Janki, 05 – 090 Raszyn, Polska – Zwrot Produktów następuje na koszt i ryzyko Klienta Odstępującego
3. Klient Odstępujący będący jednocześnie Klientem zarejestrowanym w Sklepie i posiadającym Konto, może w terminie 100 dni kalendarzowych odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów zwrotu.

4. Klient Odstępujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu powstałe na skutek korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza stwierdzenie cech Produktu, funkcjonalności oraz charakteru Produktu.

5. Sprzedawca po otrzymaniu zwrotu Produktu dokonuje zwrotu płatności na rzecz Klienta Odstępującego przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

6. W przypadku wybrania przez Klienta sposobu dostarczenia produktu Klientowi innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  • 10 Postanowienia końcowe

1. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

3. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) telefon: +48 511 03 05 04
b) e-mail: care@venetiajewels.pl 

4. Nazwa Sklepu internetowego Venetiajewels, adres pod którym jest dostępny: www.venetiajewels.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

5. Prawem właściwym dla umów sprzedaży jest prawo polskie.

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz zwroty – Formularz zwroty

Formularz reklamacyjny – Formularz reklamacyjny